Projekty

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osadzie Burego Misia,
działka 352/8, obręb Nowy Klincz – ETAP I


Opublikowano dnia 09.04.2024 roku, godz. 07:25

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

———–
Opublikowano w dniu 08.04.2024, godz. 12:55
 

Informacja o złożonych ofertach

 
Opublikowano w dniu 08.4.2024, godz. 12:05: 
 
 
———————————
Szanowni Państwo, 
 

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osadzie Burego Misia, działka 352/8, obręb Nowy Klincz – ETAP I”. 

Fundacja Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego jest partnerem projektu NURSECOAST-II programu Interreg Baltic Sea Region. Projekt jest finansowany z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 i współfinansowany przez Unię Europejską.
——————-

Opublikowano w dniu 03 kwietnia 2024 roku o godz. 12:15

WAŻNE!

Zmiana w treści „Zaproszenia do złożenia oferty” w odpowiedzi na pytanie oferenta.

——————-

Opublikowano w dniu 21 marca 2024 roku o godz. 17:20

Załącznik 5 Projekt techniczny 

Informacja dodatkowa dot. mas ziemi

——————- 

Opublikowano w dniu 21 marca 2024 roku o godz. 6:20. 
 

Załacznik 8 Projektowane warunki umowy

Materiał informacyjny (pomocniczy) niebędący załącznikiem do OPZ:

Przedmiar