1,5% podatku od dochodów

Przekaż 1,5% na rzecz Fundacji Wspólnoty Burego Misia

Fundacja Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego jest organizacją pożytku publicznego. Oznacza to, że każda osoba fizyczna ma prawo przekazać 1,5% podatku dochodowego na rzecz naszej fundacji. Zebrane w ten sposób pieniądze umożliwiają utrzymanie i rozwój Osady Burego Misia oraz organizację Obozów Burego Misia.

Fundacja Wspólnoty Burego Misia (KRS 0000128687) znajduje się na liście organizacji pożytku publicznego prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości pod adresem:

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu, a także na stronie:
http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=5850

Danymi na ten temat dysponują również Wydziały KRS-u 20 Sądów Rejonowych w Polsce.

1,5% od podatku dochodowego

Przepisy umożliwiające podatnikom obniżenie należnego podatku wynikającego z zeznania o 1,5% obowiązują od kilku lat. Od 1 stycznia 2007 r. w ustawie o PDOF wprowadzono zmiany w tym zakresie. Kwotę 1,5% podatku dochodowego przekazuje za nas urząd skarbowy.

Organizacja działająca na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, którą podatnik zdecyduje się w ten sposób wesprzeć powinna znajdować się w oficjalnym wykazie takich podmiotów. Podatnik będzie musiał wskazać ją w zeznaniu podatkowym, czyli podać jej nazwę i numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Fundacja Wspólnoty Burego Misia, KRS 0000128687). Zeznanie podatkowe musi zostać złożone terminowo, czyli do 30 kwietnia. Tylko wtedy naczelnik urzędu skarbowego przekaże na rzecz organizacji kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1,5% podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Trzeba też pamiętać, że kwota ta zostanie odpowiednio pomniejszona o koszty przelewu bankowego.

Naczelnik urzędu skarbowego, właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, dokona stosownego przelewu w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Co daje nam 1,5%?

Wsparcie, jakie otrzymujemy dzięki przekazaniu nam 1,5%, pozwala nam realizować nasze cele Statutowe – ZOBACZ

Wsparcie, także to z 1,5% pomaga nam budować bezpieczną i piękną codzienność dla naszych przyjaciół z niepełnosprawnością.