Fundacja Wspólnoty Burego Misia
im. Bogdana Jańskiego

Fundacja Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego została zarejestrowana 14 listopada 1989 roku jako jedna z pierwszych fundacji niezależnych. Pełni rolę służebną wobec Wspólnoty Burego Misia.

Celem Fundacji jest udzielanie schronienia, opieki, rehabilitacji i rekreacji osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, w tym tworzenie i utrzymywanie bazy materialnej służącej temu celowi.

Zarząd Fundacji tworzą:

1. ks. Czesław Marchewicz CR (Kuba CR) – Prezes Zarządu
2. Grzegorz Miszczak – Członek Zarządu,
3. Marta Płuciennik – Członek Zarządu.

Fundacja reprezentuje Wspólnotę w życiu publicznym jako osoba prawna i posiada status organizacji pożytku publicznego.

Organem opiniującym i nadzorującym działalność Fundacji jest Rada Fundacji. Rada Fundacji ma także uprawnienia inicjatywne.

Radę Fundacji tworzą:

1. Krystyna Kasperczak – przewodnicząca Rady Fundacji
2. Agnieszka Bryze,
3. Adam Grzymisławski,
4. Michał Jaszek,
5. Anna Juńska,
6. Margita Kaczmarek,
7. Piotr Koj,
8. Anna Kujawa-Bartkowiak,
9. Iwona Łoś,
10. Tomasz Miliszewski,
11. Dorota Sałabun-Gutwińska,
12. Agnieszka Strzyż.

Statut Fundacji Wspólnoty Burego Misia im. B. Jańskiego
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Wspólnoty Burego Misia za rok 2023
Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji Wspólnoty Brego Misia za rok 2023
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Wspólnoty Burego Misia za rok 2022
Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji Wspólnoty Burego Misia za rok 2022
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Wspólnoty Burego Misia za rok 2021
Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji Wspólnoty Burego Misia za rok 2021
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Wspólnoty Burego Misia za rok 2020
Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji Wspólnoty Burego Misia za rok 2020
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Wspólnoty Burego Misia za rok 2019
Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji Wspólnoty Burego Misia za rok 2019
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Wspólnoty Burego Misia za rok 2018
Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji Wspólnoty Burego Misia za rok 2018
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Wspólnoty Burego Misia za rok 2017
Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji Wspólnoty Burego Misia za rok 2017
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Wspólnoty Burego Misia za rok 2016
Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji Wspólnoty Burego Misia za rok 2016
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Wspólnoty Burego Misia za rok 2015
Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji Wspólnoty Burego Misia za rok 2015
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Wspólnoty Burego Misia za rok 2014
Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji Wspólnoty Burego Misia za rok 2014
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Wspólnoty Burego Misia za rok 2013
Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji Wspólnoty Burego Misia za rok 2013
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Wspólnoty Burego Misia za rok 2012
Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji Wspólnoty Burego Misia za rok 2012

NIP 591-000-47-76
REGON 190566524
KRS 0000128687

Konto bankowe:
Santander Bank Polska SA: 68 1090 1359 0000 0000 3501 8569
SWIFT WBKPPLPPXXX
IBAN PL68-1090-1359-0000-0000-3501-8569

Konto walutowe:
Santander Bank Polska S.A.: 09 1090 2620 0000 0001 5023 7492